Σχεδίαση παιχνιδιού pacman με χρήση του Scratch

Γυμνάσιο Κρόκου, Β Γυμνασίου.

Ομάδα μαθητών: Μούσιου Ευαγγελία, Στιούκη Σοφία

Ομάδα Εκπαιδευτικών: Καλώτα Χιονία, Κοντούλα Μαρία

Η ομάδα των μαθητών σχεδίασε, κωδικοποίησε και υλοποίησε ένα παιχνίδι (Pacman) χρησιμοποιώντας το ελεύθερο οπτικό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch.