Αυτόματο Monorail

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, Ε τάξη

Ομάδα μαθητών: Αποστολίδης Άγγελος, Δούκας Χρήστος, Κοΐδης Κωνσταντίνος, Σαββόπουλος Θανάσης, Σκλιάς Άγγελος, Τσουρίλας Νίκος

Εκπαιδευτικός: Αρβανιτάκης Γιάννης

Το monorail που κατασκευάσαμε, φορτώνει στον αρχικό σταθμό με την χρήση της ειδικής πλατφόρμας και ταξιδεύει μέχρι τον τελικό σταθμό όπου και ξεφορτώνει μηχανικά με την χρήση μιας ειδικής κατασκευής. Η κατασκευή έχει γίνει με δομικά στοιχεία lego και χρησιμοποιεί αισθητήρες και κινητήρες lego wedo. Το πρόγραμμα έχει γίνει στο Scratch.