Το ηλεκτρικό κύκλωμα

Γυμνάσιο Κρόκου, Γ Γυμνασίου.

Ομάδα μαθητών: Τσέπουρας Ζήσης, Τσιρέκας  Νικός

Ομάδα Εκπαιδευτικών: Καλώτα Χιονία, Κοντούλα  Μαρία

Παρουσίαση και λειτουργία προσομοίωσης ηλεκτρικού κυκλώματος με την χρήση του scratch.